0118 596116

Aanvankelijk lezen

We werken met een nieuwe methode voor leren lezen in groep 3, nl. LIJN 3.

De methode heeft een goede opbouw en ziet er aantrekkelijk uit voor de kinderen. Na een gezamenlijke start aan het begin van het schooljaar volgen er al snel modules waarbij gewerkt wordt met verschillende niveaus. Ieder kind kan zo de leesontwikkeling doormaken in het tempo dat bij hem / haar past.

Spelling is onderdeel van de methode.

Met het bijbehorende computerprogramma kunnen de kinderen zelfstandig oefenen in het lezen en schrijven van letters, woorden en zinnen.

De kinderen krijgen een inlogcode om thuis ook met het programma te kunnen oefenen.