0118 596116

Groeimindset en Eigenaarschap

Mindset is het Engelse woord voor ‘overtuiging’. Het geloof in eigen kunnen is van groot belang voor de leerresultaten van kinderen. Kinderen met een groeimindset genieten van moeilijk werk omdat ze hierdoor het gevoel krijgen dat ze zichzelf aan het ontwikkelen zijn. Fouten maken hoort er gewoon bij, je kunt hier iets van leren.
Wil een kind zijn/haar talenten optimaal benutten dan is het belangrijk dat het een groeimindset ontwikkelt.
Eigenaarschap sluit hierop aan. Het kind werkt niet voor de juf, maar omdat het zelf iets wil leren. Dat is de beste motivatie om tot leren te komen.
De leerkrachten begeleiden dit proces om te komen tot groeimindset en eigenaarschap zeer gericht. O.a. door het houden van gesprekjes met en het stellen van de juiste vragen aan kinderen stimuleren we hen zich bewust te worden van hun eigen rol in het leerproces.