0118 596116

Sport- en beweegplein

We maken een nieuw sport- en beweegplein voor de kinderen.
Zij worden hierdoor uitgedaagd om zoveel mogelijk te bewegen wanneer ze op het plein zijn. En voor de ontwikkeling van de sociale vorming is het ook heel goed om in spelvorm met elkaar bezig te zijn.
Een grote voetbalkooi waarin zoveel mogelijk kinderen tegelijk kunnen voetballen staat er inmiddels. Daarnaast is een spelveld aangelegd waarop de kinderen diverse schoolpleinspelen kunnen spelen. We geven de kinderen hierbij structuur, het spel is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Er zijn spelregels vastgelegd. De kinderen regelen zelf het spelverloop en corrigeren elkaar waar nodig.

Fase twee is de vervanging van het speelhuisje voor de onderbouw en de aanleg van een schooltuin. We zijn druk bezig met fondsenwerving om ook dit onderdeel spoedig te kunnen realiseren.