0118 596116

Sport- en beweegplein

We hebben in het voorjaar van 2020 het predikaat ‘de Gezonde School’ ontvangen op het gebied van sport en bewegen. We hebben o.a. een nieuw sport- en beweegplein voor de kinderen aan laten leggen, met hierop een voetbalkooi en diverse sportveldjes in het kader van de pauze-plein-sport.
De kinderen worden uitgedaagd om zoveel mogelijk te bewegen wanneer ze op het plein zijn. En voor de ontwikkeling van de sociale vorming is het ook heel goed om in spelvorm met elkaar bezig te zijn.
Naast de voetbalkooi is een spelveldĀ  waarop de kinderen diverse schoolpleinspelen kunnen spelen. We geven de kinderen hierbij structuur, het spel is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Er zijn spelregels vastgelegd. De kinderen regelen zelf het spelverloop en corrigeren elkaar waar nodig. Er is extra buitenspelmateriaal aangeschaft voor de pauze-plein-sport.

Fase twee, de vervanging van een speeltoestel voor de onderbouw is inmiddels gerealiseerd. De aanleg van een schooltuin krijgt nu vorm. Daarnaast zijn we van plan om in het najaar van 2020 een voedselbosje op het plein aan te laten leggen i.s.m. IVN natuureducatie.