0118 596116

Vakanties en verzuim

Vakantierooster 2020-2021

Verzuim en verlof

Wilt u uw kind vóór schooltijd telefonisch afmelden i.v.m. ziekte? Niet per e-mail a.u.b. Deze wordt niet altijd tijdig gelezen.

Verlof voor ‘gewichtige’ omstandigheden kan via een bij de directeur verkrijgbaar formulier uiterlijk 8 (werk)weken van te voren bij de directeur aangevraagd worden.

Deze beslist of toestemming gegeven wordt. De toestemming is geen willekeur, de directeur is verplicht zich te houden aan de Wet op de Leerplicht. 


‘Gewichtige’ omstandigheden kunnen zijn: 

 • verhuizing
 • huwelijk of overlijden familielid
 • religieuze verplichtingen, bv. Biddag
 • 12 ½ – of 25- jarig huwelijksjubileum ouders
 • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum grootouders

De regels voor toestaan van vakantieverlof buiten de vakanties om worden strikt gehandhaafd. 

De richtlijnen: 

 • een werknemer die i.v.m. zijn werk in geen enkele schoolvakantie vakantiedagen kan opnemen. Dit geldt alleen voor seizoensgebonden bedrijven. Een werkgeversverklaring is vereist
 • een ouder die i.v.m. zijn / haar werk een jaar niet thuis kan komen
 • een bijstandsgezin dat  in het hoogseizoen een vakantie niet kan betalen.

Géén gewichtige omstandigheden:        

 • een tweede vakantie
 • sportevenementen buiten schoolverband
 • één of enkele dagen eerder met vakantie gaan of later terug komen.

Als een kind zonder schriftelijke toestemming van de directeur afwezig is, kan dit problemen met uw verzekering veroorzaken, bv. in geval van een ongeval.

Als er geen schriftelijke toestemming is verleend, is de directeur verplicht afwezige leerlingen bij de leerplichtambtenaar te melden als vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim.

Kinderen die 4 jaar oud zijn, zijn niet leerplichtig. Kinderen die 5 jaar oud zijn, mogen in overleg met de school 5 uur per week verzuimen.

Zie ook www.leerplichtwegwijzer.nl

Tijdens de afname van de centrale eindtoets gr. 8 in april wordt geen vakantieverlof verleend voor de kinderen uit groep 8, zie jaarkalender.