0118 596116

Vakanties, verzuim en verlof

Vakantie 2020-2021 Data  
Herfst 19/10 – 23/10 
Kerst 21/12 – 01/01 
Voorjaar 15/02 – 19/02 
Pasen  02/04 – 05-04 
Meivakantie 26/04 – 07/05 
Hemelvaartsdag 13/05 – 14/05 
Pinksteren 24/05 – 26/05 
Zomer 26/07 – 03/09 
Studiedag  Primas Dag van de Leraar 05 /10 /2020 
2 studiedagen 17/11 en 11/03   
De vrijdagmiddagen voor de mei- en zomervakantie om 12.00 uur vrij

Verzuim en verlof

Wilt u uw kind vóór schooltijd telefonisch afmelden i.v.m. ziekte? Niet per e-mail a.u.b. Deze wordt niet altijd tijdig gelezen.

Mag een kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie?

Het is in strijd met de leerplichtwet om met kinderen op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties die de school vaststelt. Wanneer het door het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan kan bij de directeur van de school een verzoek worden ingediend voor verlof, het zogenaamde ‘beroep op vrijstelling’. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof moet tijdig worden ingediend bij de directeur, minimaal acht weken van tevoren.

Zowel ouders met een eigen bedrijf als werknemers bij een bedrijf of instelling zijn verplicht een accountantsverklaring te overleggen waarin blijkt dat één van beide ouders niet in één van de schoolvakanties op vakantie kan én dat verlof in de schoolvakanties tot grote financiële schade leidt.

Vrijstellingsmogelijkheid

De directeur van de school beslist of een leerling van de school één keer per jaar maximaal tien aaneengesloten dagen buiten de schoolvakantie op vakantie mag. Dit leidt niet tot willekeur, de directeur moet zich houden aan de Leerplichtwet.

Voor het mogelijk krijgen van verlof gelden de volgende voorwaarden:

 • het gaat om een gezinsvakantie
 • de vakantie kan niet worden opgenomen in één van de schoolvakanties vanwege de specifieke aard van het beroep van één van beide ouders. Met opzet wordt in de Leerplichtwet in het meervoud het woord ‘schoolvakanties’ gebruikt. De regel geldt voor alle vakanties, dus ook die in de winter
 • deze tien dagen vallen niet in de eerste twee weken na de zomervakantie.


‘Gewichtige’ omstandigheden kunnen zijn: 

 • verhuizing
 • huwelijk of overlijden familielid tot en met de derde graad van het kind
 • religieuze verplichtingen, bv. Biddag, Suikerfeest
 • 12 ½ – of 25- jarig huwelijksjubileum ouders
 • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum grootouders
 • ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten van het kind t/m de derde graad.

De regels voor toestaan van vakantieverlof buiten de vakanties om worden strikt gehandhaafd. 

Géén gewichtige omstandigheden:        

 • een tweede vakantie
 • familiebezoek in het buitenland
 • sportevenementen buiten schoolverband
 • één of enkele dagen eerder met vakantie gaan of later terug komen
 • het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’.

Als een kind zonder schriftelijke toestemming van de directeur afwezig is, kan dit problemen met uw verzekering veroorzaken, bv. in geval van een ongeval.

Als er geen schriftelijke toestemming is verleend, is de directeur verplicht afwezige leerlingen bij de leerplichtambtenaar te melden als vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim.

Kinderen die 4 jaar oud zijn, zijn niet leerplichtig. Kinderen die 5 jaar oud zijn, mogen in overleg met de school 5 uur per week verzuimen.

Zie ook www.leerplichtwegwijzer.nl

Tijdens de afname van de centrale eindtoets gr. 8 in april wordt geen vakantieverlof verleend voor de kinderen uit groep 8, zie jaarkalender op Parro.