0118 596116

Wereldoriëntatie

We werken in groep 5 t/m 8 met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie, Blink. Dit is een digitale methode. De leerkracht biedt de lesstof aan met gebruikmaking van het digitale schoolbord, het digibord. De kinderen verwerken de lesstof op Skoolpads en werkbladen.
Blink is een geïntegreerde methode. De onderdelen Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur worden niet meer als apart vak, maar in verband met elkaar aangeboden.
Topografie is een apart onderdeel van deze methode.