0118 596116

Corona

Als Primas-scholengroep houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM betreffende het corona beleid. Als school hebben we een sectorplan corona opgesteld waarin wordt beschreven welke stappen en acties er worden genomen in de verschillende fases van besmetting. Hiermee komen de protocollen die eerder door de PO-raad werden opgesteld te vervallen.

Een handig hulpmiddel om te bepalen of een kind wel of niet naar school mag komen is deze beslisboom.