0118 596116

Corona maatregelen

Als Primas-scholengroep houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM betreffende het Corona beleid. De P.O.-raad heeft hiervoor een protocol voor basisscholen gemaakt. Dit wordt steeds bijgesteld als er nieuwe maatregelen zijn. In de nieuwsbrieven van de school worden de bijstellingen naar ouders toe gecommuniceerd.

Schoolmaatregelen Bergpadschool