0118 596116

Corona maatregelen

Als Primas-scholengroep houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM betreffende het Corona beleid. De P.O.-raad heeft hiervoor een protocol voor basisscholen gemaakt. Dit wordt steeds bijgesteld als er nieuwe maatregelen zijn. In de nieuwsbrieven van de school worden de bijstellingen naar ouders toe gecommuniceerd.