0118 596116

Team

Leerkrachten:

Petra Flohil, Herma Verhage, groep 1

Jeanette Wisse, Lilianne Reijnhoudt, groep 2

Marleen Mesu, Treinie Lobbezoo, groep 3-4

Ada Soeting, Elly Janson, groep 5-6

Frederique van Amerstfoort, Rian Peene, groep 7-8

Gretha Meijers, intern begeleider

Wilbert Koole, vakleerkracht bewegingsonderwijs

Paul Crucq, vakleerkracht handvaardigheid

Annelies van Leerzem, directeur