0118 596116

Team

Het team van de Bergpadschool bestaat uit de volgende personen:

Marleen Mesu
Groep 1/2
mmesu@primas-scholengroep.nl
Jeanette Wisse
Groep 1/2
jwisse@primas-scholengroep.nl
Treinie Lobbezoo
Groep 3/4
tlobbezoo@primas-scholengroep.nl
Els Maljaars
Groep 3/4
emaljaars@primas-scholengroep.nl
Karin Francke
Groep 5/6
kfrancke@primas-scholengroep.nl
Jessica van Ginderen
Groep 7
jvanginderen@primas-scholengroep.nl
Anne Bouwman
Groep 7/8
abouwman@primas-scholengroep.nl
Rian Peene-Janse
Intern begeleider
rjanse@primas-scholengroep.nl
Astrid Vroegindeweij
Groep 5/6 en muziekspecialist
avroegindeweij@primas-scholengroep.nl
Saskia Pubben
Groep 7 en leerkracht Pittige Primas Klas
spubben@primas-scholengroep.nl
Lilianne Reijnhoudt
Groep 7/8
liliannereijnhoudt@primas-scholengroep.nl

Wilbert Koole
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
wilbertkoole@primas-scholengroep.nl
Louis Reijnhoudt
Directeur
bergpad@primas-scholengroep.nl