0118 596116

Ouder betrokkenheid

We maken gebruik van Parro, een app voor ouders. De leerkrachten kunnen hierop veilig berichtjes en foto’s plaatsen. Ouders zijn dan op de hoogte van wat er in de klassen gebeurt.

Via deze app kunnen ouders zich aanmelden om te helpen bij activiteiten als de school hiervoor een oproep plaatst.

Ouders kunnen om de twee maanden inschrijven voor het 10-minutenspreekuur met de leerkracht van hun kind. De uitnodiging hiervoor wordt via Parro verstuurd.

Regelmatig worden ouders uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een schoolactiviteit. Ook deze uitnodiging krijgen de ouders via Parro.