0118 596116

Ouderbetrokkenheid

We spreken van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen.

De ouderbetrokkenheid die wij als school voor ogen hebben, is het uitgangspunt dat alle ouders zich betrokken voelen bij het leerproces van hun kind. Onderwijs maak je samen en hierin speelt ouderbetrokkenheid een grote rol. Wij stellen ons dan ook ten doel om de samenwerking tussen school en ouders zodanig vorm te geven dat de school en de ouders gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de schoolontwikkeling van het kind en elkaars professionele en emotionele deskundigheid erkennen.

We hopen dan ook dat we deze betrokkenheid kunnen versterken door regelmatig een beroep op ouders te kunnen doen bij allerlei schoolse activiteiten, vieringen en/of klusjes.

Op de Bergpadschool maken we gebruik van Parro, een app voor ouders. De leerkrachten kunnen hierop veilig berichtjes en foto’s plaatsen. Ouders zijn dan op de hoogte van wat er in de klassen gebeurt.
Via deze app kunnen ouders zich aanmelden om te helpen bij activiteiten als hiervoor een oproep wordt geplaatst. Ook het inschrijven voor het 10-minutenspreekuur met de leerkracht van hun kind wordt via Parro verstuurd.