0118 596116

Vakantie en verlof

Herfstvakantie23 oktober t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie25 december t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie12 februari t/m 16 februari 2024
Paasvakantie29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaartsvakantie9 mei t/m 10 mei 2024
Pinkstervakantie20 mei t/m 21 mei 2024
Zomervakantie8 juli t/m 16 augustus 2024
Studiedagen25 september 2023
5 oktober 2023
24 januari 2024
2 april 2024
22 mei 2024

Mag een kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie?

Nee, de leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kunt u bij de schooldirecteur een verzoek indienen voor verlof, het zogenaamde ‘beroep op vrijstelling’:

 1. De vakantie kan niet worden opgenomen in één van de schoolvakanties vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. Hierdoor kan het gezin in geen enkele schoolvakantie met vakantie.
 2. Het moet gaan om een gezinsvakantie.
 3. De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar en/of voor groep 8 leerlingen in de week van de Doorstroomtoets.

Vrijstellingsmogelijkheid

De directeur van de school beslist of een leerling één keer per jaar maximaal tien schooldagen buiten de schoolvakanties op vakantie mag. Dit is geen willekeur, de directeur moet zich houden aan de leerplichtwet. Alleen in uitzonderlijke situaties kunt u extra verlof voor uw kind aanvragen. Het maximum extra vakantieverlof is tien schooldagen per schooljaar. Een werknemer dient een werkgeversverklaring te kunnen overleggen. In het geval van een zelfstandig ondernemer is een (onafhankelijke) accountantsverklaring nodig. In beide verklaringen moet worden aangegeven dat er onoverkomelijke economische bezwaren zijn waardoor het in geen enkele schoolvakantie mogelijk is om op vakantie te gaan.

Vrijstelling voor meer dan tien dagen

Indien u verlof aanvraagt voor meer dan tien dagen besluit de leerplichtambtenaar van de gemeente Veere over de aanvraag.

Wel extra verlof mogelijk:

 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind in Nederland: maximaal twee dagen, in het buitenland: maximaal vijf dagen (bewijsstuk overleggen).
 • 12½ – of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag (bewijsstuk overleggen).
 • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag (bewijsstuk overleggen).
 • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag (bewijsstuk overleggen).
 • Verhuizing van een gezin: één dag.
 • Ernstige ziekte/overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur.
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur.

Geen extra verlof mogelijk i.v.m.:

 • Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties.
 • Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp.
 • Eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte.
 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Het argument ‘mijn kind is nog jong’.
 • Het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’.

Wilt u vakantie of verlof aanvragen voor uw kind(eren), neem dan contact op met de directeur.