0118 596116

Vakantie en verlof

Herfstvakantie21 oktober t/m 25 oktober 2024
Kerstvakantie23 december t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie3 maart t/m 7 maart 2025
Paas- en meivakantie18 april t/m 5 mei 2025
Hemelvaartsvakantie29 mei t/m 30 mei 2025
Pinkstervakantie9 t/m 10 juni 2025
Zomervakantie7 juli t/m 15 augustus 2025
Studiedagen4 oktober 2024
6 december 2024
24 maart 2025
28 mei 2025

Mag een kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie?

Nee, de leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kunt u bij de schooldirecteur een verzoek indienen voor verlof, het zogenaamde ‘beroep op vrijstelling’:

 1. De vakantie kan niet worden opgenomen in één van de schoolvakanties vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. Hierdoor kan het gezin in geen enkele schoolvakantie met vakantie.
 2. Het moet gaan om een gezinsvakantie.
 3. De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar en/of voor groep 8 leerlingen in de week van de Doorstroomtoets.

Vrijstellingsmogelijkheid

De directeur van de school beslist of een leerling één keer per jaar maximaal tien schooldagen buiten de schoolvakanties op vakantie mag. Dit is geen willekeur, de directeur moet zich houden aan de leerplichtwet. Alleen in uitzonderlijke situaties kunt u extra verlof voor uw kind aanvragen. Het maximum extra vakantieverlof is tien schooldagen per schooljaar. Een werknemer dient een werkgeversverklaring te kunnen overleggen. In het geval van een zelfstandig ondernemer is een (onafhankelijke) accountantsverklaring nodig. In beide verklaringen moet worden aangegeven dat er onoverkomelijke economische bezwaren zijn waardoor het in geen enkele schoolvakantie mogelijk is om op vakantie te gaan.

Vrijstelling voor meer dan tien dagen

Indien u verlof aanvraagt voor meer dan tien dagen besluit de leerplichtambtenaar van de gemeente Veere over de aanvraag.

Wel extra verlof mogelijk:

 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind in Nederland: maximaal twee dagen, in het buitenland: maximaal vijf dagen (bewijsstuk overleggen).
 • 12½ – of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag (bewijsstuk overleggen).
 • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag (bewijsstuk overleggen).
 • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag (bewijsstuk overleggen).
 • Verhuizing van een gezin: één dag.
 • Ernstige ziekte/overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur.
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur.

Geen extra verlof mogelijk i.v.m.:

 • Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties.
 • Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp.
 • Eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte.
 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Het argument ‘mijn kind is nog jong’.
 • Het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’.

Wilt u vakantie of verlof aanvragen voor uw kind(eren), neem dan contact op met de directeur.