0118 596116

Onderwijsconcept

We hebben op onze school veel aandacht voor de talenten van de individuele kinderen.

We hebben daarbij de volgende uitgangspunten:

  • iedere leerling is een uniek mens
  • iedere leerling heeft een uniek profiel aan intelligenties
  • iedere leerling kan leren en verdient de kans om optimaal te leren
  • koester en stimuleer de intellectuele, sociale en persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling.

We werken met coöperatieve werkvormen.