0118 596116

Naschoolse opvang

De opvang wordt in een apart deel van ons schoolgebouw verzorgd door Kinderopvang Walcheren. De naschoolse opvang wordt aangeboden op maandag, dinsdag en donderdag.

Op de andere dagen is uw kind welkom op een andere locatie van KOW in een naburig dorp of in Middelburg. KOW zorgt dan voor vervoer van school naar de betreffende locatie.

Voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar is er een peutergroep op dinsdag- en donderdagmorgen.

Voor meer informatie, zie: www.kinderopvangwalcheren.nl