0118 596116

Sociale veiligheid

We willen een veilige en fijne school zijn voor alle kinderen!

We zijn er alert op pestgedrag en proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen. Preventief werken we aan het begin van elk schooljaar met lessen waarin samenwerken met en respect hebben voor elkaar centraal staan.
Bij signalen van pesten grijpen de leerkrachten direct in. Zij gaan o.a. met betrokkenen en ouders in gesprek.

De kinderen van groep 3 t/m 8 vullen jaarlijks een vragenlijst in waarbij het thema ‘hart & handen’ centraal staat, waarin ze o.a. kunnen aangeven hoe ze zich voelen op school. Daarnaast hanteren we een pestprotocol. Daarnaast vullen de kinderen van groep 6 t/m 8 jaarlijks de veiligheidsmonitor in. Deze vragenlijst brengt de sociale veiligheid van onze school beeld.