0118 596116

Sociaal veilige school

Speerpunt 1

Sociaal veilige school

We willen een veilige en fijne school zijn voor alle kinderen.

We zijn er alert op en werken eraan dat er op school niet gepest wordt. Preventief werken we aan het begin van elk schooljaar met lessen waarin samenwerken met en respect hebben voor elkaar centraal staan.

Bij signalen van pesten grijpen de leerkrachten direct in. Zij gaan o.a. met betrokkenen in gesprek.

We gebruiken het programma ZIEN. De kinderen van groep 5 t/m 8 vullen twee keer per jaar zelf een vragenlijst in, waarin ze o.a. kunnen aangeven hoe ze zich voelen op school.