0118 596116

Sociale veiligheid

We willen een veilige en fijne school zijn voor alle kinderen!

We zijn er alert op pestgedrag en proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen. Preventief werken we aan het begin van elk schooljaar met lessen waarin samenwerken met en respect hebben voor elkaar centraal staan.
Bij signalen van pesten grijpen de leerkrachten direct in. Zij gaan o.a. met betrokkenen en ouders in gesprek.

Zowel de leerkrachten als de kinderen van groep 5 t/m 8 vullen twee keer per jaar zelf een (observatie)vragenlijst in, waarin ze o.a. kunnen aangeven hoe ze zich voelen op school. Daarnaast hanteren we een pestprotocol.